โปรโมชั่น นกแอร์ ออกบูธราคาพิเศษ สำหรับคนสุราษฏร์ ราคาพิเศษ 1,199 บาท/เที่ยว/ท่าน

โปรโมชั่น นกแอร์ สำหรับคนสุราษฏร์

โปรโมชั่น?Nok Air
นกแอร์ออกบูธราคาพิเศษสำหรับคนสุราษฏร์ฯ ให้คุณบินง่ายๆ เส้นทางไหนก็คุ้ม ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฏร์ธานี

โปรโมชั่น นกแอร์ ?ราคาพิเศษ
– 1,199 บาท/เที่ยว/ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทาง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง หาดใหญ่ และ หาดใหญ่-เชียงใหม่

ระยะเวลาการสำรองที่นั่ง
– วันที่ 21 -25 พฤศจิกายน 2555 (10:00 น. – 19:30 น.ของทุกวัน)

การสำรองที่นั่ง
– สามารถสำรองที่นั่งในราคาพิเศษนี้ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนกแอร์ภายในงานเท่านั้น

ช่วงเวลาเดินทาง
– สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2556

หมายเหตุ
– สามารถสำรองที่นั่งในราคาพิเศษนี้ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนกแอร์ภายในงานเท่านั้น
– ยกเว้น เส้นทาง พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี เชียงใหม่ ? แม่สอด เชียงใหม่ เชียงราย เชียงใหม่ ? อุดรธานี เชียงใหม่ ? แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ? หาดใหญ่ น่าน สกลนคร นครพนม ชุมพร แพร่ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด เลย แม่สอด เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะมุก เกาะไหง เกาะกระดาน เกาะเหลาเหลียง เกาะพีพี เกาะลังกาวี
– ราคาพิเศษนี้เฉพาะ Nok Economy เท่านั้น
– จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน และยกเว้นในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวต่อเนื่อง
– เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
– ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ของทางนกแอร์ได้
– การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง ต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิมผ่านทาง call center 1318 และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารลดลง
– โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนออกจากเคาน์เตอร์ และหลังจากออกจากเคาน์เตอร์แล้วทางนกแอร์จะถือว่าผู้โดยสารยอมรับในความถูกต้องของข้อมูลการจองทุกอย่างแล้ว
– เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์
– ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– สำหรับเวลาในการสำรองที่นั่งภายในงาน เปิดและปิดบูธเวลา 10:00 น. – 19:30 น.ของทุกวัน

---------------------------
Original Post is http://promotion.welovepro.com/promotion-nok-air-surat/
---------------------------