โปรโมชั่น Kio’s day มาฉลองกับโปรโมชั่นพิเศษกับเกี๊ยวซ่าครึ่งราคา ที่ร้าน คิโอะเดย์

Ramen kio

โปรโมชั่น Kio’s day?มาฉลองกับโปรโมชั่นพิเศษกับเกี๊ยวซ่าครึ่งราคา ที่ร้าน?คิโอะเดย์

วันคิโอะเดย์ใกล้เข้ามาแล้ว!!!!

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายนนี้อย่าลืมมาฉลองกับโปรโมชั่นพิเศษกับเกี๊ยวซ่าครึ่งราคากันนะคะ

ที่ร้าน?คิโอะเดย์?Kio’s day

---------------------------
Original Post is http://promotion.welovepro.com/ramen-kio-kios-day-promotion-sale-food/
---------------------------